Renovest IKS

Prosjektdetaljer

Renovest IKS er et interkommunalt avfallsselskap, med kommunene, Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje som eiere. Kundemassen består av faste innbygger, hytteeiere og en mindre del næringskunder.

Superlativ fikk i oppdrag å reprofilere Renovest IKS, med en komplett visuell identitet som skal favne selskapets forretningsområder. Renovest-treet er godt forankret i Vest-Telemark, så vi valgte å beholde dette – men med en modernisering i form av farger og linjer. Vi oppgraderte fonten, og ga dem en fargepalett i jordtoner som utfyller hverandre på en synlig og harmonisk måte.

Sluttresultatet ble en designmanual som er et hjelpemiddel for de ansatte og alle andre som arbeider med Renovest sin markedskommunikasjon.

Kunde: Renovest IKS

Prosjekt

  • Reprofilering
  • Komplett visuell profil
  • Ny hjemmeside