Søve AS

Prosjektdetaljer

Søve AS ønsket en mer moderne og brukervennlig nettside der produktene var i hovedfokus.

Løsningen er en moderne og luftig nettside med mange spennende og unike funksjoner. Det er for eksempel mulig å finne informasjon om alle lekefunksjoner et apparat har, og også se disse i bruk på YouTube. All informasjon som kundene trenger er lett tilgjengelig. Dokumenter av ulike typer og formater kan lastes ned, og viktige spesifikasjoner er lett å finne.

Kunde: Søve AS

Prosjekt: Design og produksjon av ny nettside